Styrelse

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande:

Tord Eklund

Tel. 0928-500 83, mob. 070-637 70 59

Sekreterare:

Ann-Mari Lundberg

Tel. 0971-126 54, mob. 070-261 78 74

Kassör:

Ulf Eklund

Tel. 0971-126 54, mob. 070-566 95 18

Styrelseledamöter:

Patrik Larsson

Tel. 0929-130 21

Jimmy Nilsson

Suppleanter:

Mikael Lindberg

070-337 20 54

Nadja Gunnarstedt

Tel. 0928-500 70