Fiskeregler

Föreningens vatten omfattar sjöarna:

Kåbdalisjaure, Djupträsket/Loptasjön, Pajenisjaure, Kante, Autojaure sjöarna, Rutnatj, Bergtjärnen, Varvorjaur och den del av Vitbäcken som rinner genom fiskevårdsområdet.

Fiske för ej medlemmar:

Endast sportfiske med fiskekort, utom i Kåbdalisjaure där allt fiske är fritt.

Fiske för medlemmar:

Fiske från båt är tillåten i alla vatten utom i Kante, Bergtjärnen, samt alla strömmande vatten tex. Vitbäcken.

Medlemmar får ha båt i Varvorjaure mot en årlig avgift av 500:-

Kvarlämnade båtar skall vara märkta med namn och telefonnummer.

I Varvorjaur, Rutnatj, Kante och Bergtjärnen är endast sportfiske tillåtet.

Fiske med fasta redskap är tillåtet i alla vatten utom i Varvorjaur, Rutnatj, Kante och Bergtjärnen, samt alla strömmande vatten Tex. Vitbäcken.

(Detta gäller endast betalande medlemmar)


Med fasta redskap räknas Nät, Mjärdar, Ryssjor samt saxar och fasta krokar, dock max 5 st. redskap per fiskare.

(Dock endast för betalande medlemmar)


Nät skall bestå av minst 8 varv, och dobbar och redskap skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Redskapen får ligga ute max 3 dygn utan tillsyn, därefter kan beslag ske av redskapen.

I Varvorjaur, Bergtjärnen och Vitbäcken får max 5 fiskar tas upp / dygn, och i övriga åtgärdade vatten får max 10 fiskar tas upp / dygn.

I Vitbäcken får endast harrar över 30 cm. tas upp.

För Kåbdalisjaure gäller ingen mängdbegränsning.

Dock får inte harrar under 30 cm. tas upp.


Tänk på att inte elda direkt på isen, då bråte efter elden sjunker till botten efter islossningen eller ligger och skvalpar vid stränderna, och fiskedrag kan fastna i dessa, lämna heller inte oeldade pellets på isen då fiskarna tror att det är mat och äter av dessa när isen har smält bort.

Släng heller inte cigarettfimpar på isen då fiskarna kan dö om dom får i sig dessa.