Autojaure: Vackert omgiven av höga tallbackar, huvudsakligt bestånd av abborre bra botten och klart vatten

Djupträsket/Lopta: Ligger i södra änden av byn, med blandbestånd av abborre, mört och gädda.

Kåbdalisjaure: Ligger centralt mitt i byn, med blandbestånd av abborre, mört och gädda.

(Fritt fiske)

Pajenisjaure: Ligger strax norr om Kante, med blandbestånd av abborre, mört, gädda och sik.

Rutnatj: Ligger efter skoterleden till Kronogård, med bestånd av röding, öring och abborre.

Fin sjö med bra botten och klart vatten. (Väg finns fram till sjön sommartid)

Består av både planterade och självföryngrade fiskar.

Varvorjaure: Ligger i anslutning till Blåfjell stugby, och Lasseliften, med bestånd av röding, öring och harr, och varje år planteras fångstfärdig fisk ut i sjön.

(Endast sportfiske med fiskekort)

Vitbäcken: Rinner genom området och har ett bra bestånd av harr, enligt expertis så består beståndet till stor del av harrar som vandrat upp från piteälven, men även av stationär harr.

(Endast sportfiske)

Bergtjärnen: Ligger uppe på Kåbdalisberget, ett par hundra meter från skoterleden som går uppe på berget. En fin liten tjärn, bra djup för röding med klart och fint vatten. Vi har planterat ut både röding och öring.

(Endast sportfiske med fiskekort)