Styrelse

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande:

Tord Eklund

Tel. 0928-500 83, mob. 070-637 70 59

Sekreterare:

Leif Persson

070-657 37 57

Kassör:

Monica Åkerström

Styrelseledamöter:

Patrik Larsson

Jimmy Nilsson

070-668 58 48

Suppleant:

Nadja Gunnarstedt