Styrelse

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande:

Tord Eklund

Tel. 0928-500 83, mob. 070-637 70 59

Sekreterare:

Ann-Mari Lundberg

Tel. 0971-126 54, mob. 070-261 78 74

Kassör:

Monica Åkerström

Styrelseledamöter:

Patrik Larsson

Jimmy Nilsson

070-6685848

Suppleanter:

Mikael Lindberg

070-337 20 54

Nadja Gunnarstedt

0928-500 70