Välkommen till

Kåbdalis Fiskevårdsförening

En förening sedan 1975


Kåbdalis Fiskevårdsförening är en ideell förening som bildades 1975, som ett fiskevårdsområde för att byns innevånare skulle kunna idka fiske i gemensamma vatten.

Fiskevårdsområdet består av 9 sjöar samt den del av Vitbäcken som rinner genom fiskevårdsområdet. Under hösten 2023 har vi planterat röding i våra sjöar. Tyvärr fick vi inte tag i någon öring detta år, på grund av brist från leverantör.

 


Maila oss på: info@kabdalisfiske.se

Årsmöte 2024


Är du medlem i Kåbdalis fiskevårdsförening?


Då välkomnar vi dig varmt till årsmöte söndagen 10/3 kl 13.00


Plats: Kåbdalis skolas matsal

(adress: Kåbdalis 170)


Förhandling enligt stadgarna:

  • Val av styrelse
  • Kommande verksamhet


Självklart bjuder vi på fika!

Köp fiskekort

För att fiska i några av Kåbdalis sjöar krävs ett fiskekort. Det innefattar ett årskort eller ett dagskort.


Fiskekortet berättigar till fångst av högst tre ädelfiskar per dag (röding, öring, regnbåge)

Priser


Dagskort: 100 kr


Årskort: 800 kr

Vid kontroll ska giltigt fiskekort uppvisas

Fiskekort kan köpas genom att swisha till 123 147 51 28


Vid swish ska namn på fiskaren samt datum anges.


Fiskekort kan även köpas på skidanläggningen eller Blåfjell Stugby.

Skanna koden nedan och köp ett dagskort!

Årskort?


Vid årskort fiskar alla i familjen (med barn upp till 16 år) på samma fångstkvot. Barn över 16 år behöver eget kort.


Årskortet gäller per kalenderår (1 jan-31 dec).


Regler för dagskort

I Bergtjärnen, Rutnatj, Varvorjaure och i Vitbäcken är endast sportfiske tillåtet med ett dagskort.

I Kåbdalissjön är fritt fiske tillåtet.


Harrar under 30 cm får inte tas upp

Regler för sommarfiske vid årskort

Fiske från båt är tillåten i alla vatten utom i Bergtjärnen och Vitbäcken. Vid fiske från båt i Varvorjaure och Rutnatj tas en avgift på 500kr. 


Lämnas båtar kvar vid någon av sjöarna ska dessa vara märkta med namn och telefonnummer. 


Fiske med fasta redskap är för de med årskort tillåtet i alla vatten utom i Varvorjaur, Rutnatj och Bergtjärnen, samt Vitbäcken. 


Fasta redskap = nät, mjärdar, ryssjor samt saxar och fasta krokar, dock max 5 redskap per fiskare. Redskapen får ligga ute max 3 dygn utan tillsyn, därefter kan beslag ske av redskapen. Nät skall bestå av minst 8 varv, och dobbar och redskap skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Våra nio sjöar

Fiskekort krävs på:

Bergtjärnen


Ligger uppe på Kåbdalisberget, ett par hundra meter från skoterleden som går uppe på berget. En fin liten tjärn, bra djup för röding med klart och fint vatten. Vi har planterat ut både röding och öring.

(Endast sportfiske)

Rutnatj


Ligger efter skoterleden till Kronogård, med bestånd av röding, öring och abborre. Fin sjö med bra botten och klart vatten. Består av både planterade och självföryngrade fiskar. Väg finns fram till sjön sommartid.

Varvorjaure


Ligger i anslutning till Blåfjell stugby, och Lasseliften, med bestånd av röding, öring och harr, och varje år planteras fångstfärdig fisk ut i sjön.

(Endast sportfiske)

Vitbäcken


Rinner genom området och har ett bra bestånd av harr, enligt expertis består beståndet till stor del av harrar som vandrat upp från piteälven, men även av stationär harr.

(Endast sportfiske)

Fiskekort krävs inte på:

Autojaure


Vackert omgiven av höga tallbackar, huvudsakligt bestånd av abborre bra botten och klart vatten

Djupträsket


Ligger i södra delen av byn, med blandbestånd av abborre, mört och gädda.

Kåbdalisjaure


Ligger centralt mitt i byn, med blandbestånd av abborre, mört och gädda.

Loptasjön


Ligger strax söder om Kåbdalis, med bestånd av abborre och gädda.

Pajenisjaure


Ligger strax norr om Kante, med blandbestånd av abborre, mört, gädda och sik.

Styrelsen

Ordförande:
Tord Eklund


Kassör:
Monica Åkerström


Suppleanter:
Rickard Johansson
Ida Iggbom

Vice Ordförande:
Jimmy Nilsson


Styrelseledamöter:
Patrik Larsson
Nadja Gunnarstedt